10%

Question 1 of 10

1. Hvor lang tid kan "det frie interval" varer?

Giv feedback

Question 1 of 10

Question 2 of 10

2. Hvornår skelner man mellem om det er en abort eller en fødsel?

Giv feedback

Question 2 of 10

Question 3 of 10

3. Hvad er inflammation?

Giv feedback

Question 3 of 10

Question 4 of 10

4. Hvad er den hyppigste årsag til at børn kommer til skade?

Giv feedback

Question 4 of 10

Question 5 of 10

5. Hvordan skal en med mistanke om flail chest stabiliseres?

Giv feedback

Question 5 of 10

Question 6 of 10

6. Hvilken blødning er farligst?

Giv feedback

Question 6 of 10

Question 7 of 10

7. Hvilket organ er den vigtigste i nedbrydningen af lægemidler?

Giv feedback

Question 7 of 10

Question 8 of 10

8. Hvad skal et barn med mistanke om et hovedtraume og truet respiration støtteventileres med?

Giv feedback

Question 8 of 10

Question 9 of 10

9. Hvad er IKKE et symptom på kompartmentsyndrom?

Giv feedback

Question 9 of 10

Question 10 of 10

10. Hvad er målet af det systoliske blodtryk ved en abdominal aortaenurisme?

Giv feedback

Question 10 of 10